Ngày 11 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Sáu
11
🌙 Tháng Mười
26
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm