Ngày 10 tháng 12 năm 1933

☀ Chủ Nhật
10
🌙 Tháng Mười
23
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm