Ngày 9 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Bảy
9
🌙 Tháng Mười
22
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm