Ngày 11 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Hai
11
🌙 Tháng Mười
24
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm