Ngày 10 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Ba
10
🌙 Tháng Hai (nhuận)
20
Năm Mậu Thìn
Tiết Thanh Minh
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thìn
Tháng Ất Mão nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm