Ngày 11 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Tư
11
🌙 Tháng Hai (nhuận)
21
Năm Mậu Thìn
Tiết Thanh Minh
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Ất Mão nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm