Ngày 10 tháng 6 năm 1925

☀ Thứ Tư
10
🌙 Tháng Tư (nhuận)
20
Năm Ất Sửu
Tiết Mang Chủng
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm