Ngày 11 tháng 6 năm 1925

☀ Thứ Năm
11
🌙 Tháng Tư (nhuận)
21
Năm Ất Sửu
Tiết Mang Chủng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm