Ngày 9 tháng 6 năm 1925

☀ Thứ Ba
9
🌙 Tháng Tư (nhuận)
19
Năm Ất Sửu
Tiết Mang Chủng
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm