Ngày 12 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Bảy
12
🌙 Tháng Chạp
2
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Ất Sửu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm