Ngày 12 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Ba
12
🌙 Tháng Mười
25
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm