Ngày 13 tháng 12 năm 1928

☀ Thứ Năm
13
🌙 Tháng Mười Một
2
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm