Ngày 13 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Tư
13
🌙 Tháng Mười
26
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm