Ngày 13 tháng 9 năm 1926

☀ Thứ Hai
13
🌙 Tháng Tám
7
Năm Bính Dần
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Đinh Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm