Ngày 14 tháng 1 năm 1926

☀ Thứ Năm
14
🌙 Tháng Chạp
1
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Hàn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Kỷ Sửu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm