Ngày 14 tháng 12 năm 1928

☀ Thứ Sáu
14
🌙 Tháng Mười Một
3
Năm Mậu Thìn
Tiết Đại Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm