Ngày 14 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Năm
14
🌙 Tháng Mười
27
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Dần
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm