Ngày 14 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Ba
14
🌙 Tháng Sáu
29
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Thu
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tuất
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm