Ngày 15 tháng 7 năm 1992

☀ Thứ Tư
15
🌙 Tháng Sáu
16
Năm Nhâm Thân
Tiết Tiểu Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Đinh Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm