Ngày 15 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Tư
15
🌙 Tháng Bảy
1
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Thu
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm