Ngày 15 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Ba
15
🌙 Tháng Bảy
28
Năm Ất Sửu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Dần
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm