Ngày 15 tháng 3 năm 1929

☀ Thứ Sáu
15
🌙 Tháng Hai
5
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Kinh Trập
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Đinh Mão
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm