Ngày 16 tháng 7 năm 1926

☀ Thứ Sáu
16
🌙 Tháng Sáu
7
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Ất Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm