Ngày 16 tháng 7 năm 1992

☀ Thứ Năm
16
🌙 Tháng Sáu
17
Năm Nhâm Thân
Tiết Tiểu Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Đinh Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm