Ngày 16 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Năm
16
🌙 Tháng Bảy
2
Năm Mậu Thìn
Tiết Lập Thu
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm