Ngày 16 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Tư
16
🌙 Tháng Bảy
29
Năm Ất Sửu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm