Ngày 17 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Năm
17
🌙 Tháng Bảy
30
Năm Ất Sửu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm