Ngày 18 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Sáu
18
🌙 Tháng Tám
1
Năm Ất Sửu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Tỵ
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm