Ngày 19 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Năm
19
🌙 Tháng Hai (nhuận)
29
Năm Mậu Thìn
Tiết Thanh Minh
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Ất Mão nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm