Ngày 19 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Bảy
19
🌙 Tháng Tám
2
Năm Ất Sửu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Ngọ
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm