Ngày 20 tháng 9 năm 1925

☀ Chủ Nhật
20
🌙 Tháng Tám
3
Năm Ất Sửu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mùi
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm