Ngày 3 tháng 12 năm 1925

☀ Thứ Năm
3
🌙 Tháng Mười
18
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Dậu
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm