Ngày 3 tháng 8 năm 1925

☀ Thứ Hai
3
🌙 Tháng Sáu
14
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm