Ngày 21 tháng 9 năm 1925

☀ Thứ Hai
21
🌙 Tháng Tám
4
Năm Ất Sửu
Tiết Bạch Lộ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thân
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm