Ngày 23 tháng 10 năm 1933

☀ Thứ Hai
23
🌙 Tháng Chín
5
Năm Quý Dậu
Tiết Hàn Lộ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm