Ngày 23 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Ba
23
🌙 Tháng Tư
29
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm