Ngày 24 tháng 10 năm 1933

☀ Thứ Ba
24
🌙 Tháng Chín
6
Năm Quý Dậu
Tiết Sương Giáng
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm