Ngày 24 tháng 11 năm 1929

☀ Chủ Nhật
24
🌙 Tháng Mười
24
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Dậu
Tháng Ất Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm