Ngày 24 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Tư
24
🌙 Tháng Năm
1
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm