Ngày 25 tháng 10 năm 1933

☀ Thứ Tư
25
🌙 Tháng Chín
7
Năm Quý Dậu
Tiết Sương Giáng
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm