Ngày 25 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Năm
25
🌙 Tháng Năm
2
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mão
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm