Ngày 27 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Tư
27
🌙 Tháng Tám
8
Năm Quý Dậu
Tiết Thu Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Thân
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm