Ngày 28 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Năm
28
🌙 Tháng Tám
9
Năm Quý Dậu
Tiết Thu Phân
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm