Ngày 29 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Ba
29
🌙 Tháng Bảy
9
Năm Quý Dậu
Tiết Xử Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mão
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm