Ngày 29 tháng 9 năm 1933

☀ Thứ Sáu
29
🌙 Tháng Tám
10
Năm Quý Dậu
Tiết Thu Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm