Ngày 30 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Tư
30
🌙 Tháng Bảy
10
Năm Quý Dậu
Tiết Xử Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Thìn
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm