Ngày 4 tháng 1 năm 1929

☀ Thứ Sáu
4
🌙 Tháng Mười Một
24
Năm Mậu Thìn
Tiết Đông Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm