Ngày 4 tháng 11 năm 1933

☀ Thứ Bảy
4
🌙 Tháng Chín
17
Năm Quý Dậu
Tiết Sương Giáng
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm