Ngày 4 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Hai
4
🌙 Tháng Mười
17
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm