Ngày 4 tháng 6 năm 1926

☀ Thứ Sáu
4
🌙 Tháng Tư
24
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tí
Tháng Quý Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm